میکسرهای آنالوگ را میتوان جز نسل اولیه میکسرها دانست که حتی بعد از روی کار آمدن میکسرهای دیجیتال همچنان طرفداران خود را دارد.

اکثر میکسرها مجهز به کلید فانتوم پاور هستند. فانتوم پاور برای میکروفن های خازنی (کندانسر) مورد نیاز است.

ساده ترین تعریفی که میتوان برای میکسر ارائه داد عبارت است از دستگاهی الکترونیکی جهت ترکیب، تغییر و افکت گذاری صدا.

ساختار میکسرها را میتوان در 2 گروه تعریف کرد: میکسر In Line و میکسر Split.