ویدئو پروژکتور (دیتاپروژکتور) دستگاهیست که سیگنال های صوتی-تصویری را دریافت کرده و توسط لنز آنها را بر روی پرده نمایش انتقال میدهد.

ویدئو پروژکتور را بطور خلاصه می توان دستگاهی  برای نمایش تصاویر بر روی یک پرده یا دیوار سفید تعریف کرد .امروزه و با پیشرفت تکنولوژی انواع سیستم های