شبکه صدا و تصویر فلسفی در زمینه تجهیز سیستم پیجینگ فضای داخلی و خارجی خدمات خود را در سطح عالی ارائه میدهد. سیستم پیجینگ لازمه ی  اماکن آموزشی، درمانی، ورزشی، کاری و ... میباشد؛ بنابراین با برآورد دقیق فضا پیشنهاد حرفه­ای و استاندارد  خود را در زمینه تجهیزات پیجینگ خواهیم داشت؛

سیستم پیجینگ عمدتا شامل بلندگوهای سقفی یا ستونی، در بعضی موارد دکوراتیو دیواری، بلندگوی موزیک هورن و آمپلی فایر است؛ در فضای خارجی استفاده از سیستم پیجینگ ضدآب و مقاوم در برابر تابش خورشید ضروریست. باتوجه به هدف مشتری ،نوع فضا، تعداد و چیدمان، بلندگوهای سقفی در دو نوع ولتی و اهمی پیشنهاد میشوند. همچنین میکروفن بی سیم یا باسیم و میکروفن پیجینگ نیز جز این پکیج پیجینگ میباشد.

بنابراین، ابتدا مکان مورد نظر توسط کارشناس مربوطه بازدید میشود؛ سپس با در نظر گرفتن نیاز و خواسته ی متقاضی، متراژ محیط، ارتفاع سقف و حتی میزان صدای محیط و ... طرح اولیه مکان تهیه شده و جانمایی بلندگوها انجام میشود. در مرحله بعد، سیستم صوتی مناسب با آن مکان تعیین شده و به استحضار متقاضی میرسد. پس از بررسی دو جانبه و تبادل نظر در این رابطه، تصمیم و توافق نهایی گرفته شده و قرارداد همکاری در قالب فاکتور و ضمانت کاری منعقد میشود.

نه تنها مرحله تجهیز بلکه پس از آن یعنی خدمات پس از فروش را نیز تضمین میدهیم. در این راستا کارنامه چشمگیری از خود به جا  گذاشته ایم چرا که عمده فعالیت ما در این حوزه مربوط به تجهیز سیستم پیجینگ اماکن درمانی، آموزشی و نیز فضای ورزشی (داخلی و خارجی) میباشد. شبکه صدا و تصویر فلسفی با به کارگیری جدیدترین سیستم های صوتی و تصویری اعم از بلندگوهای سقفی، ستونی یا دکوراتیو دیواری، میکروفن های پیجینگ، میکروفن باسیم یا بی سیم، آمپلی فایر  و پاور مکان مورد را طبق استاندارد مد نظر سفارش دهنده مجهز میکند. کارنامه کاری ما اعتبار و افتخار ماست. با ما تماس بگیرید.