تجهیزات سالن کنفرانس

اتمام موجودی
AMPLIFIER-FAV-STE120AMPLIFIER-FAV-STE120
اتمام موجودی
AMPLIFIER-FAV-STE350AMPLIFIER-FAV-STE350
اتمام موجودی
AMPLIFIER-FAV-STE650AMPLIFIER-FAV-STE650
اتمام موجودی
AMPLIFIER-THUNDER-TE420AMPLIFIER-THUNDER-TE420
اتمام موجودی
AMPLIFIER-THUNDER-TE440PAAMPLIFIER-THUNDER-TE440PA
ESPLITER-HDMI-1&2ESPLITER-HDMI-1&2
SPLITER-1&4HDSPLITER-1&4HD
SPLITER-1&8HDSPLITER-1&8HD
تصویری قرار داده نشده است اکستندر FAV مدل F910
تصویری قرار داده نشده است اکستندر HD -150
Extender60Extender60
اتمام موجودی
CAMEAR-PANASONIC-AWHE40SCAMEAR-PANASONIC-AWHE40S
اتمام موجودی
CAMERA-AHD-2MP
اتمام موجودی
CAMERA-AHD-5MP
CONFERENCECAMERA-FAV9160
ConferenceCamera-FAV9102SConferenceCamera-FAV9102S
اتمام موجودی
CAMERA-MEDIA-20X
اتمام موجودی
CAMERA-MEDIA-30X
اتمام موجودی
CAMERA FOR CONFERENCE SYSTEM-MEDIA-K160F2
conferencecamera-panasonicAWUE40conferencecamera-panasonicAWUE40
RECORDER-BLACKMAGICRECORDER-BLACKMAGIC
تصویری قرار داده نشده است رکوردر کنفرانس AHD مدل FAV
SELECTOR--HD-5&1SELECTOR--HD-5&1
SELECTOR--HD-8&1
صفحه 1 از 3